Veelgestelde vragen over ZorgRating

Veel gestelde vragen over ZorgRating

ZorgRating is een jaarlijkse benchmark van Nederlandse zorginstellingen. De rating betreft een relatieve beoordeling: instellingen worden in perspectief geplaatst ten opzichte van elkaar op basis van 16 variabelen. ZorgRating komt volledig tot stand met publieke informatie en de opbouw van de kredietscore is volledig transparant. De rating is gebaseerd op de meest recente jaarstukken van zorginstellingen en worden jaarlijks rond juli herijkt.

Veel kredietbeoordelaars zijn voornamelijk gebaseerd op KVK-gegevens en het (steekproefsgewijs verzamelde) betalingsgedrag van de betreffende instelling. Daarmee richten deze ratings zich met name op de korte termijn risico’s en geven ze vooral inzicht in de liquiditeit en het betalingsgedrag. Hoewel dit voor samenwerkingspartners als bouwbedrijven erg bruikbaar kan zijn, zegt dit – gezien het complexe bekostigingssysteem van de zorgsector – niet veel over de kredietwaardigheid van zorginstellingen. Terwijl op basis van de kredietwaardigheid jaarlijks tariefafspraken met verzekeraars worden gemaakt. ZorgRating is speciaal voor de zorgsector ontwikkeld. Hierdoor ligt de focus op variabelen die specifiek voor de zorgsector van belang zijn en leiden tot een individuele score.

Om de transparantie te waarborgen maakt ZorgRating uitsluitend gebruik van publieke databronnen zoals jaarrekeningen, achterliggende cijfers en vragenlijsten die vervolgens publiekelijk beschikbaar gesteld worden. Daarnaast maakt ZorgRating gebruik van ZorgkaartNederland, een ervaringssite van de Patiëntenfederatie Nederland.

De ZorgRating benchmark is gebaseerd op publieke data. Alle zorginstellingen die vallen onder de wet toegelaten zorginstellingen (WTZI) zijn verplicht om jaarstukken publiekelijk beschikbaar te stellen en zijn in onze database opgenomen. Dit zijn in principe alle instellingen actief binnen de ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Zelfstandige behandelcentra vallen hierbuiten maar zijn op verzoek wel toe te voegen. Voor particuliere initiatieven geldt dat jaarstukken veelal niet publiekelijk beschikbaar worden gesteld en daarom ook niet in de database worden opgenomen. Maar ook deze instellingen zijn op verzoek wel toe te voegen. Alle eerstelijns zorg (tandheelkunde, fysiotherapie en huisartszorg) vallen buiten de WTZI en zijn dus niet beschikbaar.

Ja dat is mogelijk. Standaard wordt een instelling in een rapportage afgezet tegen de relevante deelsector. Het is ook mogelijk om instellingen uit verschillende deelsectoren, in een geografische regio, met bijvoorbeeld een vergelijkbare omvang te vergelijken. Op verzoek kan een instelling ook met een – zelf te selecteren – referentiegroep vergeleken worden. De enige kanttekening is dat de instelling(en) wel moet voorkomen in onze database.

Een ZorgRating rapportage geeft inzicht in de huidige en historische financiële positie van een zorginstelling. Daarmee is ZorgRating geschikt om het debiteurenrisico in kaart te brengen, ondersteuning te bieden bij investeringsbeslissingen en de eigen instellingen te benchmarken. Het is ook mogelijk om de ZorgRating benchmark te gebruiken bij een second opinion op de financiële positie of bij de evaluatie van huurcontracten. ZorgRating wordt gebruikt door zorginstellingen zelf maar ook door vastgoedeigenaren zoals woningcorporaties, beleggers of andere stakeholders zoals gemeenten.

Elke ZorgRating wordt afgegeven in de vorm van een rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de 5-jaars historische ontwikkeling van de 16 gehanteerde variabelen. Tevens wordt de opbouw van de individuele rating zichtbaar gemaakt. Tot slot worden de prestaties van de betreffende instelling afgezet tegen de prestaties van de overige zorginstellingen binnen de betreffende deelsector.  Op verzoek stellen wij maatwerk rapportages op, enkele veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn:

  • Een vergelijkende analyse waarin de prestaties van een zorginstelling wordt afgezet tegen de prestaties van haar belangrijkste concurrenten/samenwerkingspartners.
  • Een samenvattende rapportage waarin de individuele prestaties van meerdere zorginstellingen binnen een portefeuilleworden weergegeven en afgezet tegen de betreffende deelsector(en).

Bekijk ook de voorbeelden van deze rapportage.

Het is mogelijk een ZorgRating aan te vragen via het aanvraagformulier op de website. U kunt ook uw aanvraag doen door een e-mail te sturen naar zorgrating@finance-ideas.nl. U ontvangt altijd een bevestiging van uw aanvraag via de mail. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 10 werkdagen een digitale rapportage van ons maar de ervaring leert dat dit veelal sneller gebeurt. Hierbij is het wel van belang dat de jaarstukken van de betreffende zorginstelling beschikbaar en compleet zijn.

U kunt een ZorgRating eenmalig ontvangen, maar u kunt ook kiezen voor een abonnement. In dat geval ontvangt u jaarlijks – uiterlijk in augustus – een actuele ZorgRating van de geselecteerde zorginstellingen. U hoeft nergens meer aan te denken en u ontvangt ook nog een prijsvoordeel.

Als zakelijke dienstverlener zijn de prijzen die wij communiceren exclusief BTW.

STAAT UW VRAAG ER NIET TUSSEN?

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

EEN INITIATIEF VAN

Financieel adviseur voor
maatschappelijk kapitaal

CONTACT INFORMATIE

Ga naar de bovenkant