ZorgRating – Financieel Perspectief2020-09-03T09:35:58+02:00

Financieel Perspectief

ZorgRating brengt in één oogopslag de financiële prestaties en kredietwaardigheid van een zorginstelling in beeld.

Wat is ZorgRating?

Met ZorgRating kunt u snel en overzichtelijk zorginstellingen vanuit een financiële bril beoordelen en vergelijken. De benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd onder circa 800 zorginstellingen waarbij zestien financiële en operationele ratio’s worden berekend en gewogen met een individuele ZorgRating als resultaat. In één oogopslag een vergelijking en ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar? De meest uitgebreide financiële benchmark in de zorg maakt het mogelijk!

VEELGESTELDE VRAGEN OVER ZORGRATING

ZorgRating

Circa 800 zorginstellingen
16 financiële en operationele ratio’s
Historisch en huidig perspectief
Inzicht in ontwikkeling en prestatie
Positie ten opzichte van de markt

 030 – 232 0480

VRAAG ZORGRATING AAN

VOOR WIE IS ZORGRATING?

Zorginstellingen

Wat is de kredietwaardigheid van mijn organisatie?

 • Inzicht in toekomstige samenwerkingspartners
 • Toetsen van mogelijkheden voor rating Fitch
 • Onderbouwing voor krediet- en of borgingsaanvraag
Voorbeeld rapport

Woningcorporaties

Welke ratings hebben mijn samenwerkingspartners?

 • Monitoren financiële gezondheid partners
 • Risicoanalyse van zorgvastgoedportefeuille
 • Vaststellen rendementseis bij investeren zorgvastgoed
Voorbeeld rapport

Beleggers

Welke potentie (en risico’s) kennen mijn investeringen?

 • Monitoren financiële gezondheid huurders
 • Beoordelen kredietwaardigheid van prospect(s)
 • Risicoanalyse van zorgvastgoedportefeuille
Voorbeeld rapport

Gemeenten

Hoe kredietwaardig zijn de zorginstellingen in mijn gemeente?

 • Financiële gezondheid contractpartijen WMO
 • Faillissementsrisico zorginstellingen van uw gemeente
 • Beoordelen kredietwaardigheid bij af(ge)geven garantie(s)
Voorbeeld rapport

VRAAG EEN ZORGRATING AAN

In één oogopslag de financiële prestaties en kredietwaardigheid van een instelling in beeld.

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Ziekenhuizen laten het afgelopen jaar wederom stabiele positieve financiële ontwikkeling zien

juli 14th, 2020|

De financiële positie van ziekenhuizen laat ook in 2019 een verbetering zien. Het is echter de vraag of het voldoende is om de financiële consequenties van COVID-19 op te vangen. De gemiddelde solvabiliteit laat wederom een stijging zien en bedraagt [...]

Het zorglandschap in cijfers

april 21st, 2020|

In voorgaande artikelen kwam reeds naar voren dat woningcorporaties en beleggers een groot deel van het Nederlandse zorgvastgoed in hun portefeuille hebben. Als eigenaar of investeerder in zorgvastgoed is het waardevol te weten welk type zorginstelling de huurder is van [...]

Resultaten ZorgRating benchmark 2019: Grote financiële verschillen tussen zorginstellingen

augustus 22nd, 2019|

De ZorgRatings van 900 zorginstellingen laten een wisselend financieel beeld zien. De geestelijke gezondheidszorg blijft financieel zorgelijk. Bijna een derde van de sector valt onder de categorie ‘zwakke kredietwaardigheid’ en kent daarmee een ZorgRating van B+ of lager. De gehandicaptenzorg [...]

Financiële positie ziekenhuizen verbetert, personeel niet in loondienst en dure geneesmiddelen zetten operationele kasstroom onder druk

augustus 12th, 2019|

De financiële positie van ziekenhuizen is in 2018 verder verbeterd. De gemiddelde solvabiliteit is gestegen naar 28,4% en is in de afgelopen tien jaar zelfs meer dan verdubbeld. Ook het resultaat laat in 2018 een stijging zijn en bedraagt gemiddeld [...]

Financiële gezondheid VVT-sector verbetert, trend stijgende personeelskosten blijft zorgwekkend

juli 24th, 2019|

De afgelopen jaren werd de VVT-sector gekenmerkt door financiële tekorten. In 2016 rapporteerde 41 procent van de instellingen met een omzet boven de 3,5 miljoen euro een negatief resultaat. Twee jaar later, in 2018, is dit percentage gedaald naar ongeveer [...]

ZorgRating benchmark 2018: Kredietwaardigheid gestegen, maar ziekteverzuim baart zorgen

september 13th, 2018|

De kredietwaardigheid van zorginstellingen is het afgelopen jaar weer verbeterd. Daar komt bij dat het aantal faillissementen op een absoluut minimum ligt. Deze bevindingen komen naar voren in de laatste editie van de ZorgRating benchmark die is uitgevoerd onder circa [...]

ZorgRating benchmark 2017: Faillissementsrisico in de zorg gedaald, maar financiële prestaties verschillen sterk

oktober 2nd, 2017|

Ondanks het toegenomen risicoprofiel van zorginstellingen, ligt het aantal faillissementen op het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. Daarmee sluiten de zorginstellingen aan bij de trend in het Nederlandse bedrijfsleven.

ONZE FINANCIËLE ADVISEURS

Elke rapportage wordt met zorg samengesteld door één van onze financiële adviseurs. ZorgRating maakt gebruik van een database waarin alle jaarverslagen van alle zorginstellingen jaarlijks worden ingevoerd aan de hand van zestien financiële en operationele ratio’s. Deze worden vervolgens berekend en gewogen tot een individuele rating. Tevens wordt er door onze adviseurs een managementsamenvatting opgesteld die in één oogopslag de prestatie en de rating van zorginstellingen toont ten opzichte van voorgaande jaren.

PIET EICHHOLTZ
PIET EICHHOLTZHoogleraar en partner
PIM DIEPSTRATEN
PIM DIEPSTRATENPartner
NIELS KORNEGOOR
NIELS KORNEGOORSenior adviseur
LESLEY ZANEN
LESLEY ZANENAdviseur
DAAN VAN HOUTUM
DAAN VAN HOUTUMAdviseur
STAN WETZELS
STAN WETZELSAdviseur

STEL EEN VRAAG OVER ZORGRATING

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

EEN INITIATIEF VAN

Financieel adviseur voor
maatschappelijk kapitaal

CONTACT INFORMATIE

Go to Top